Advanced Courses

VentureUP është e përkushtuar që të luajë një rol të plotë dhe aktiv në avancimin e të rinjve të Kosovës përmes ofrimit të kurseve të aftësive specifike dhe të orientuara drejt tregut të punës, duke rritur kështu mundësitë e punësimit.

Dizajn Grafik

Bota e dizajnit grafik dhe puna kreative ka parë një rritje të madhe të kërkesës, posaçërisht në kategorinë e outsourcing. Mësoni si të krijoni koncepte vizuale që frymëzojnë, informojnë dhe transformojnë.

17 GUSHT 2020 — 4 SHTATOR 2020

Quickbooks

Nëse jeni në kërkim të një pozite të kontabilitetit, menaxheriale ose administrative, të mësuarit e programit QuickBooks është e domosdoshme për të marrë punë.

COMING SOON