Web Design

Trajnimi ofrohet për 40 orë dhe do të përfshijë temat si më poshtë:

 

HTML/CSS Basic HTML elements | Code Editor
HTML/CSS Main CSS properties | CSS selectors | CSS units
HTML/CSS Lists | Links | Images | Background images
HTML/CSS Web Page Layout | Divisions | Floats & Inline-block
HTML/CSS Tables | Forms
HTML/CSS Text CSS properties | Fonts | Web fonts & icons
HTML/CSS Video | Audio | Iframe | Embeds
HTML/CSS Compound CSS Selectors | Position | Dropdown menu
HTML/CSS Responsive Web | Media queries
HTML/CSS Grid layout | Flexbox
JavaScript Introducton to JavaScript | Variables | Branching | Loops
JavaScript DOM Events | JavaScript Functions
JavaScript DOM manipulations with JavaScript
Deployment Domain | Hosting | FTP | Deployment | Analytics

Ligjëruesi – Tahir Hoxha

Profesionist i njohur në trajnimin e orientuar drejt dizajnit dhe zhvillimin e aplikacioneve në PHP. Ai është gjithashtu një bashkëautor i librit shqip “PHP dhe MySQL për fillestarët”. Ai ka punuar në shumë projekte të lidhura me teknologjinë dhe ka përvojë të madhe në leksione / trajnime. Tahir ka përvojë në aplikacione zyre, menaxhim të bazave të të dhënave, aplikacione në internet dhe botime desktop. Tahir Hoxha ka punuar në shumë projekte të lidhura me teknologjinë dhe ka përvojë të madhe në trajnimin e lidhur me IT që nga viti 1990.