Artificial Intelligence

Trajnimi ofrohet për 30 orë dhe do të përfshijë temat si më poshtë:

Hyrje ne Inteligjencen Artificiale (IA)
Kerkimi (Search) dhe Planifikimi (Planning)
Logjika dhe Reprezentimi i njohurive (informatave)
Sistemet inteligjente
Mesimnxenia e thelle (Deep Learning)
Procesimi I imazheve permes IA
Procesimi I te shkruarit dhe te folurit permes IA
Implikimet Etike dhe Ligjore te IA
E ardhmja e IA

 

*  Për të marr pjesë në trajnim nuk kërkohet përvojë paraprake.

Ligjërues – Driart Elshani
Driart Elshani është një ekspert i Inteligjencës Artificiale (AI) dhe Mësimit Makiner (ML) me një përvojë të gjerë të fituar në institucione akademike, industriale dhe qeveritare. Ai u shkollua në Universitetin e Brukselit (ULB) në Belgjikë ku mori Bachelor, Master dhe PhD në Teknologjitë e Informacionit dhe Komunikimit.
Driarti ka qenë një Profesor Vizitor në Universitetin e Miçiganit në SHBA, ndërsa në Kosovë jep mësim në RIT Kosova (AUK), Riinvest, UBT dhe UP.