Ftesë për bizneset dhe institucionet për angazhim të praktikantëve

VentureUP, me ndihmën e trajnerëve më eminent, deri më tani ka trajnuar mbi 3000 studentë të Universitetit të Prishtinës, në trajnimet e dizajnuara në bazë të kërkesave të sektorit privat por edhe më gjerë. Kështu që, ftohen të gjitha kompanitë dhe institucionet tjera që janë të interesuara për të angazhuar praktikantë në fushat në vijim, të na kontaktoni në [email protected].

 

– Video Editing
– Social Media

– Marketing & Sales
– Graphic Design
– Accounting and Finance
– Business Planning

Comments are closed.