VentureUP kërkon trajner për trajnime…

VentureUP po kërkon trajnerë për trajnimet në vijim:
Internet of Things
Artificial Intelligence
Blockchain
Machine Learning
Të interesuarit t’i dërgojnë dokumentet e kërkuara në Termat e References: https://drive.google.com/drive/folders/11slrNehlV_5BWJFU7Yn_jwjNnUNF2NdB?usp=sharing në email: [email protected] deri më 27 Shtator.
Comments are closed.