Unreal Engine 4 Course

Trajnimi ofrohet në ~30 orë në sallen e trajnimeve (pra fizikisht) dhe do të përfshijë temat si më poshtë :

 • Do you play games ? what titles ?
 • Talk about 2D , 2.5D , 3D games ,Titles ,XYZ
 • Analyse of big titles
 • What is UE4
 • Present game templates of UE4
 • Create some of them
 • Game contains what
 • Variables
 • Gather ideas for a game 
 • Plan mechanics of that game
 • Start implementing it 
 • Add stuff from epic games content
 • Make a game playable
 • Game Inputs
 • Widgets UI 
 • Materials on RGB 
 • Visual Scripting Functions
 • Physics
 • Collisions
 • Events
 • Animations BP
 • Level Sequence
 • VR game TEST
 • Packing a game

 

Cmimi: 89.00€

Ligjëruesi – Labeat Matoshi

Zhvillues i videolojerave tash e 5 vite. Ndër njohësit e paktë në Kosovë të platformës Unreal Engine 4.
Ka punuar në disa projekte ku është edhe themelues i tyre si ‘fear of public speaking’ në VR nga unicef, Apon Studio si zhvillues i lojerave për dy vite dhe së fundmi në VR Drive Kosova . Të gjitha të zhvilluara në UE4. Gjithashtu edhe lista e lojerave te publikuara në google play store me mbi 5 titujtë publikuar