Advanced Courses

VentureUP është e përkushtuar që të luajë një rol të plotë dhe aktiv në avancimin e të rinjve të Kosovës përmes ofrimit të kurseve të aftësive specifike dhe të orientuara drejt tregut të punës, duke rritur kështu mundësitë e punësimit.

Dizajn Grafik

Bota e dizajnit grafik dhe puna kreative ka parë një rritje të madhe të kërkesës, posaçërisht në kategorinë e outsourcing. Mësoni si të krijoni koncepte vizuale që frymëzojnë, informojnë dhe transformojnë.

17 GUSHT 2020 — 4 SHTATOR 2020

Quickbooks

Nëse jeni në kërkim të një pozite të kontabilitetit, menaxheriale ose administrative, të mësuarit e programit QuickBooks është e domosdoshme për të marrë punë.

COMING SOON

Social Media Marketing

Marketingu i rrjeteve sociale është përdorimi i platformave dhe faqeve të internetit për të promovuar një produkt ose shërbim. Mësoni si të zgjeroni audiencën tuaj në internet dhe të krijoni brendin tuaj.

COMING SOON

Web Design

Një website i mirë është jetik për çdo biznes apo organizatë sot. Zgjeroni njohuritë tuaja dhe futuni në biznesin e dizajnit të website-ve në internet.

COMING SOON

Java SE8

Zhvilloni aftësitë tuaja programuese me Java, gjuhë programimi Object-Oriented dhe më e përdorura në botë.

COMING SOON